SHOP GAMING GEAR

DXRACER Iron Series GC-I188-NR-S4

DXRACER GAMING CHAIR - Iron Series GC-I188-NR-S4 - Da thật 

Chất liệu : da thật Full Grain Leather

Kê tay : 4D (SP / 0131 / N)

Khung ghế : Kim loại

Trọng lượng tối đa : <275 lbs / 124,74 kg

Ngả lưng : 135 °

Màu sắc : Đen và đỏ

Sản phẩm liên quan

DXRACER Iron Series GC-I188-N-S4

Đọc tiếp

DXRACER Iron Series GC-I133-NR-A2

Đọc tiếp

DXRACER Iron Series GC-I133-N-A2

Đọc tiếp

DXRACER Drifting Series GC-D188-NR-J2

Đọc tiếp

DXRACER Drifting Series GC-D188-N-J2

Đọc tiếp
0906 839 783