SHOP GAMING GEAR

XIGMATEK X-Power II 450

Nguồn máy tính XIGMATEK X-Power II 450

Xigmatek X-Power II 450 (400W,230V) EN41954

Chuẩn nguồn công suất thực 400W

Chứng nhận: 80Plus

Quạt làm mát hệ thống 12cm

Hiệu suất 80%

Sản phẩm liên quan

XIGMATEK X-350

Đọc tiếp

XIGMATEK X-Power II 650

Đọc tiếp

XIGMATEK X-Power II 550

Đọc tiếp

XIGMATEK X-POWER II 500

Đọc tiếp
0906 839 783